Stages

Setting the scene for development

Omdrejningspunktet for alle opgaver i Stages er, at langtidsholdbare forandringer, er noget vi skaber - sammen. Det betyder at jeg oftere fungerer som kærlig-kritisk sparringspartner, end som eksperten der har alle svarene med i konsulenttasken.

Hvis vi indleder et samarbejde får du:

Sparring i øjenhøjde

Jeg har mit afsæt i egne, levede erfaringer, og trækker på en solid teoretisk værktøjskasse – men først og fremmest er jeg optaget af at lytte, og finde ud af hvor du/I står. Lige nu.

Udfordring med indlevelse

Uanset om vi samarbejder om en enkeltstående opgave, eller et længere udviklingsforløb, vil jeg udfordre respektfuldt og med indlevelse, så vi zoomer ind dér hvor det flytter noget - også selvom det kan være besværligt.

Oversættelse

Jeg hjælper ledere og virksomheder, med at omsætte og oversætte strategier til meningsskabende forandringer ude i organisationen.

Fokus på organisationskultur

Jeg udfordrer organisationen til at stille skarpt på, hvordan en given strategi eller forandringsproces vil fungere for forskellige subkulturer i organisationen, fx forskellige faggrupper eller lokationer.