Forside / Ydelser / Individuelle samtaler

Individuelle samtaler

Livet er forunderligt – og foranderligt! Derfor oplever de fleste af os, fra tid til anden, at stå i situationer hvor vi er i tvivl om, hvilken vej vi skal gå. Jeg skræddersyr individuelle samtaleforløb, der er tilpasset den enkelte.

Mand der tænkerStår du overfor vigtige forandringer eller store livsvalg, som du har brug for at tale med nogen om?

Har du brug for at blive klogere på gamle handlemønstre, der ikke længere er gode for dig, men som vi ikke desto mindre slæber med ind i nye relationer og livssituationer?

Hvad enten vi er medarbejdere, ledere, studerende, arbejdsløse, unge eller gamle, kan vi i perioder af livet, stå i situationer, hvor vi har brug for en uafhængig, individuel samtalepartner.

I de individuelle samtaleforløb, trækker jeg på en både dyb og bred psykologisk baggrundsviden. Jeg anlægger en pragmatisk tilgang til det individuelle forløb vi aftaler, og har fokus på den person der sidder overfor mig, snarere end på én metodisk tilgang.

Samtaleforløb hos mig falder oftest indenfor et af følgende områder

Lederudvikling

Det er naturligvis altid dig som leder, der bestemmer hvor hovedvægten skal ligge i samtaleforløbet. Nogle af de temaer jeg oftest støder på er:

 • Aktuelle, konkrete udfordringer på arbejdspladsen eller i den enkeltes lederskab
 • Ønsker om at udvikle sig i lederrollen, eller udvikle dele af lederrollen som endnu ikke har været så meget i spil
 • Organisationsforandringer, og lederens rolle og placering heri
 • Udforskning af lederens egen livshistorie og dennes betydning for hvordan lederrollen forvaltes i dag.

Jeg har coachet ledere på alle organisatoriske niveauer, i private virksomheder og offentlige institutioner, igennem de sidste 16-17 år.

Individuel coaching

Der er meget forskellige grunde til, at man opsøger et individuelt samtale forløb. Nogen af de hyppigste indgangsvikler jeg ser er

 • Forandringer på arbejdspladsen, der skaber uklarhed, forvirring eller uro, og kalder på en uvildig sparringspartner, der kan hjælpe med at finde vej i kompleksiteten
 • Ønsker om karriereskift, eller tvivl om, hvorvidt man er ”på den rette hylde”
 • Tvivl om uddannelses- eller karrierevej
 • Ønsker om at opnå større forståelse af sig selv og sin rolle, på arbejdspladsen eller mere generelt, i relation til omgivelserne
 • Specifikke udfordringer, fx i samarbejdet med kolleger, chef eller andre

Coaching der vedrører problemstillinger på den arbejdsplads hvor du er, handler i mine øjne (også) altid om organisationsudvikling, og jeg vil derfor ofte opfordre til, at inddrage din nærmeste leder i (dele af) vores samtaleforløb, så de forandringer vi arbejder med forankres hjemme hos jer, på arbejdspladsen.

Livsdesign

Livsdesign er en metodik til personlige eller faglige udviklingsprocesser. Metoden tager afsæt i design tænkning, og et udviklingsforløb følger designtænkningens trinvise faser til innovation, når man står overfor ”wicked problems” – problemstillinger af personlig eller jobmæssig karakter, som man føler sig låst fast i, og har brug for hjælp til at finde nye, kreative løsninger på.

Livsdesign er for dig der sætter pris på en på én gang legende og meget systematisk udviklingsproces.

Design dit liv er i sin oprindelse et amerikansk udviklet koncept, udviklet på Stanford University. Sammen med et par konsulentkolleger har jeg hentet konceptet til Dammark, og tilpasset metoden til danske forhold.

Jeg anvender metoden i individuelle udviklingsforløb der fx handler om:

 • Overvejelser omkring uddannelsesvalg
 • Overvejelser omkring jobskifte, eller decideret sporskifte i arbejdslivet
Scroll to Top